PO 0846 wartość hydrologiczna normalna


Średnia wartość zmiennej hydrologicznej określona na podstawie uzgodnionego wielolecia, która nie różni się znacznie od wartości otrzymanej z jakiegokolwiek innego dłuższego okresu.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl