PO 0837 metoda dyfuzji neutronów


Metoda pomiaru wilgotności gleby oparta na rozproszeniu i na spowolnieniu szybkich neutronów ze źródła radioaktywnego.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl