PO 0820 regresja wielokrotna patrz tez korelacja wielokrotna;


Regresja zmiennej zależnej od więcej niż jednej zmiennej niezależnej.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl