PO 0791 metoda siatki kwadratów


Graficzna metoda opisu struktury strumienia wody podziemnej.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl