PO 0763 woda magmowa (juwenilna)


Woda wypływająca na powierzchnię Ziemi z dużych głębokości, pochodząca z ostygającej magmy.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl