PO 0754 prognoza długoterminowa


Określenie przebiegu przyszłych wartości elementów hydrologicznych z wyprzedzeniem dłuższym niż dziesięć dni od chwili postawienia prognozy.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl