PO 0739 tor wodny wolny od lodu


Powierzchnia wody uwolniona od pokrywy lodowej przez lodołamacz.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl