PO 0722 hydrologia obszarów krasowych


Dział hydrologii zajmujący się krążeniem wody w obszarach krasowych ze złożonym systemem korytarzy podziemnych i szczelin, umożliwiających przepływ dużych ilości wody.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl