PO 0713 izopleta patrz tez izarytma;


Linia łącząca punkty o jednakowej wartości funkcji dwóch zmiennych, np. linia o równych wartościach elementu hydrologicznego, wyrażona jako funkcja dwóch współrzędnych: godzin, doby i miesięcy roku.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl