PO 0696 woda porowa patrz tez woda reliktowa; woda kopalna;


Woda wypełniająca pory skalne.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl