PO 0669 droga infiltracji


Metoda obliczenia przepływu wody w głąb warstw nienasyconych z uwzględnieniem przemieszczania się frontu uwilgotnienia i zmian wilgotności na każdym poziomie gruntu.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl