PO 0660 rzeka wcięta


Rzeka, która głęboko wyerodowała koryto w dnie doliny.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl