PO 0609 hydrografia


(1) Opis śródlądowych obiektów wodnych, takich jak rzeki, jeziora, zbiorniki wodne, obszary zabagnione, źródła .

(2) Sporządzanie map morskich do celów nawigacji.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl