PO 0580 pojemność cieplna


Stosunek pochłoniętego (lub uwolnionego) przez system ciepła do odpowiedniego wzrostu (spadku) temperatury.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl