PO 0577 kanał dopływowy


Koryto naprowadzające wodę na turbinę lub koło wodne.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl