PO 0556 podziemny dział wodny patrz tez powierzchniowy dział wodny;


Granica zlewni podziemnej wyznaczona na podstawie ukształtowania zwierciadła wody gruntowej lub powierzchni piezometrycznej.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl