PO 0537 lód lodowcowy


Lód tworzący lodowce, a także góry lodowe na morzu. Ma gęstość 0,92 g/cm3 i powstaje z przekrystalizowanego lodu firnowego.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl