PO 0510 punkt zamarzania


Temperatura przechodzenia cieczy do fazy stałej w określonych warunkach zewnętrznych.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl