PO 0473 zabezpieczenia przeciwpowodziowe patrz tez ochrona przeciwpowodziowa;


Techniki stosowane do ochrony obszarów narażonych na występowanie powodzi.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl