PO 0428 obszar egzoreiczny


Obszar z rozwiniętą siecią rzeczną, z którego odpływ trafia do oceanu.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl