PO 0427 ewaporometr glebowy (ewapotranspirometr) patrz tez lizymetr;


Przyrząd służący do pomiaru ewapotranspiracji.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl