PO 0393 wysięk wód gruntowych


Rozproszony wypływ wody podziemnej na powierzchni gruntu lub w łożysku rzeki.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl