PO 0389 opad efektywny (skuteczny) patrz tez spływ powierzchniowy (odpływ powierzchniowy), nadwyżka opadu;


(1) Część opadu, która formuje odpływ powierzchniowy w zlewni. Stanowi nadwyżkę opadu po wypełnieniu retencji powierzchniowej i wilgoci glebowej w górnej strefie aeracji.

(2) W gleboznawstwie - część opadu pozostająca w gruncie i zużyta do rozwoju roślin.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl