PO 0339 natężenie przepływu syn. przepływ;


Objętość wody przepływającej przez przekrój poprzeczny koryta w jednostce czasu.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl