PO 0336 odpływ bezpośredni patrz tez odpływ powierzchniowy;


Odpływ wody szybko dobiegający do sieci rzecznej. Obejmuje on odpływ powierzchniowy i śródpokrywowy (hipodermiczny) i jest stosowany w przypadku, gdy ten drugi nie może zostać wydzielony w analizach hydrologicznych.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl