PO 0324 system deterministyczny


System nazywany jest deterministycznym, jeżeli w dowolnym momencie jego reakcja na dany sygnał wejścia jest jednoznaczna (określona z prawdopodobieństwem p = 1).


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl