PO 0306 denudacja


(1) Przemieszczanie górnej warstwy gruntu (gleby) przez opad, wiatr, spływ powierzchniowy, czasem aż do odsłonięcia skały macierzystej.

(2) Usunięcie przez czynniki naturalne lub sztuczne pokrywy roślinnej i materii organicznej z gleby.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl