PO 0294 objętość martwa


Objętość zbiornika, która nie może być opróżniona w trakcie zwykłej eksploatacji.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl