PO 0278 kriosfera


Całkowita pokrywa lodowa i śnieżna Ziemi.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl