PO 0235 połączenie koryt patrz tez rozwidlenie koryta;


Połączenie rozwidlonych wcześniej koryt lub miejsce złączenia dwóch lub więcej cieków.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl