PO 0176 model przewodu kapilarnego


Model, w którym ruch wody przez grunt porównuje się z przepływem przez wiązkę równoległych przewodów kapilarnych.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl