PO 0159 tarowanie przyrządu


Eksperymentalne określenie zależności między wielkością wzorcową a wskazaniem przyrządu.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl