PO 0140 studnia wiercona


Studnia, która powstała w wyniku wiercenia ręcznego lub mechanicznego i wydobycia większości materiału skalnego za pomocą świdra.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl