PO 0119 skala Beauforta


Skala siły wiatru, wyrażona w stopniach od 0 do 12.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl