PO 0118 szerokość wiązki


Miara koncentracji energii kierunkowej anteny w systemie teledetekcyjnym.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl