PO 0112 odpływ (przepływ) podstawowy


Część odpływu wody, pochodząca głównie z drenażu wód podziemnych, a także z jezior i lodowców, podczas długotrwałych okresów posusznych.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl