PO 0041 stożek aluwialny (napływowy) patrz tez stożek usypiskowy;


Nagromadzenie osadów w miejscu, gdzie maleje spadek rzeki (np. u podnóża gór) lub przepływ.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl