PO 0025 adwekcja


Poziome przenoszenie mas powietrza przez pole prędkości atmosfery; w odróżnieniu od konwekcji, opisujacej ruchy pionowe.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl