PO 0015 kwaśność (kwasowość) wody


Ilość silnych kwasów, wyrażona w milirównoważnikach silnej zasady na 1 litr wody, potrzebna do zmiareczkowania próby wody do wartości pH = 7.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl